SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

  • image
Previous Next

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole

ZARZĄDZENIE NR 9/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8
im. Świętego Kazimierza Królewicza
w Białymstoku


Na podstawie:
1. Komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020 r.
2. Informacji Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11.03.2020 r.
3. Informacji Podlaskiego Kuratora Oświaty z 10.03.2020 r.
4. Informacji Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Białymstoku.

 

§1

Zarządzam, co następuje:

1. W dniach 12 i 13 marca (czwartek, piątek) szkoła nie prowadzi zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a jedynie działania opiekuńcze. Nauczyciele przychodzą do pracy wg własnego rozkładu zajęć i zapewniają opiekę tym dzieciom, które przyszły do szkoły.
2. Od 16 marca do 25 marca włącznie wszystkie zajęcia w szkole są zawieszone. Wszyscy uczniowie klas 1-8 oraz grup przedszkolnych pozostają w domach. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.
3. Od 12 do 25 marca stołówka szkolna nie prowadzi żadnego żywienia – dotyczy to oddziałów przedszkolnych i klas 1-8 SP 8. W dniach 12 i 13 marca jeżeli rodzic zdecyduje się posłać dziecko do szkoły zaopatruje je w suchy prowiant ( np. kanapki, owoce, napoje).
4. Nauczyciele poprzez dziennik elektroniczny zobowiązani są do poinformowania swoich uczniów, jaki zakres materiału z danego przedmiotu ma być samodzielnie zrealizowany przez uczniów w tym okresie.
5. Wszystkie wynajmy pomieszczeń szkolnych zostają zawieszone z dniem 11 marca 2020r.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2020r.


                                                              Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8
                                                                          M. Toczydłowska

Rodzicu:
- zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
- jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
- przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
- rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
- śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu:
- pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
- przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
- odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
- przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

as amm

facebook

kompet

szkola-pamieta

talentow 

kpk13

eds13

 

puchatek

 

indywi

 

bezwakacje15

 

spz

wf15007

szkola14005

 

szkola15006

czytam

malym

straznicy

mleczaki

sniadanie

klub