KONTYNUACJA NAUCZANIA ZDALNEGO

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem MEN edukacja zdalna została przedłużona do 3 stycznia 2021r.Termin ferii zimowych został ustalony od 04.01 do 17.01. 2021 r.