Harmonogram pracy SP 8 w dniu 21 grudnia 2018r. (piątek)

21 grudnia2018 - wigilie klasowe i jasełka

Wigilie klasowe godz. 8:00 – 9:15

Przydział sal na wigilie klasowe:

I a- 43;   I b- 42;   I c- 44;
II a- 22;   II b - 24;   II c -38;
III a - 31;
IV a- 39;   IV b- 32;   IV c- 25;   IV d -36
V a – 35,   V b – 52,   V c – 46
VI a – 26,   VI b – 10
VII a – 20,   VII b – 21
VIII a – 45,   VIII b –23
gimnazjum:
III a – 50;           III b – 37;           III c – 49;           III d - 48

Jasełka - godz.9:30 – 10:15
W jasełkach uczestniczą klasy I – VIII SP i III PG

Obiady od godz. 10:30