Nauczanie hybrydowe w klasach I – III

Nauczanie hybrydowe w klasach I – III
od 26 do 29 kwietnia 2021r. 

Klasy 1b, 1c, 2a, 3a
- nauczanie stacjonarne: 26.04.21r. i 27.04.21r. 
- nauczanie zdalne: 28.04.21r. i 29.04.21r.
- 30.04.21r. (piątek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Klasy 1 a, 2b, 2c, 3b , 3c
- nauczanie stacjonarne: 28.04. 21r. i 29.04.21r.
- nauczanie zdalne: 26.04.21r. i 27.04.21r.
- 30.04.2021r.(piątek ) dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

Szczegółowe informacje związane z godzinami zajęć lekcyjnych przekazane będą przez wychowawców poprzez e- dziennik.

Uczniowie po zakończeniu zajęć lekcyjnych odbierani są przez opiekunów przy wejściach zgodnych z przydziałem przed zawieszeniem zajęć dydaktycznych.

Zajęcia odbywają się zgodnie z rozkładem danego dnia (modyfikacji mogły jedynie ulec niektóre godziny rozpoczęcia bądź zakończenia zajęć) w trybie stacjonarnym.

Z opieki świetlicy szkolnej korzystają dzieci, które w danym dniu mają nauczanie stacjonarne – na terenie szkoły.