SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

Powiadom szkołę - powiadom@sp8bialystok.pl
  • image
Previous Next

Strajk nauczycieli - informacja dla rodziców pracujących zawodowo

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368) rodzicowi przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego w przypadku konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem.

Osoba na zasiłku opiekuńczym otrzyma za okres nieobecności w pracy 80% swojego wynagrodzenia. Na zasiłek może pójść jeden z opiekunów. Prawo do tego mają osoby, które dowiedzą się
o zamknięciu przedszkola lub szkoły na mniej niż 7 dni przed terminem. W ciągu roku zasiłek opiekuńczy zarówno na dziecko zdrowe, jak i na chore dziecko do lat 14 przysługuje maksymalnie
przez 60 dni, natomiast na dziecko powyżej 14.roku życia lub innego członka rodziny zasiłek przysługuje tylko przez 14 dni, na dziecko niepełnosprawne prze miesiąc, czyli 30 dni.
Aby otrzymać zasiłek, trzeba złożyć odpowiedni wniosek do swojego pracodawcy (druk ZUS Z-15) lub w ZUS – gdzy jst się przedsiębiorcą (druk ZAS- 36- oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat, dodatkowo zaświadczenie  płatnika składek wystawione na druku ZUS Z- 3 – w przypadku pracowników albo ZUS Z-3a).

as amm

0003

kompet

 bezpszko

 

 talentow 

kpk13

eds13

 

puchatek

 

indywi

 

bezwakacje15

 

spz

wf15007

szkola14005

 

szkola15006

czytam

malym

straznicy

mleczaki

sniadanie

klub