SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

Powiadom szkołę - powiadom@sp8bialystok.pl

Zastępstwa w Szkole Podstawowej

tydzień od 11.11.19 do 08.15.19

 

 

Poniedziałek 11.11.2019

       
   
 
 1   

 

 
     
2    
     
 
 3     
     
 
 4   

     
 
5          
 
 6   
 
     
 
7            
 8             

 

 

Wtorek 12.11.2019

   A. Apanowicz
 M. Kurop
 S. Romańczuk  
   
 1    
 4a - zwolniona      
 2 7a -B. Prus  
 5c - P. Borsuk      
 3 8a - B. Prus  
 7a,b - P. Borsuk      
 4  8 b- A. Zajkowski 5c - B. Doroszkiewicz  6c - P. Borsuk      
 5  
5b - A. Zajkowski         
 6
8b - M. Toczydłowska  
 
   
 7  
 8b - M. Toczydłowska        
 8  
         

 

 

Środa 06.11.2019

   M. Kurop
     
   
 1      
 

 

 
 2      
 
 
 
 3      
 
 
 
 4
     

 
 5 5d - B. Doroszkiewicz  
 
   
 
 6 8a - A. Apanowicz  
 
     
 7  8a - A. Apanowicz

 
 
   
 8   5a - B.Doroszkiewicz      
   

 

 

Czwartek 13.11.2019

   
       
 
 1  
 
       
 2            
 3      
     
 4  
         
 5        
   
 6    
 
     
 7      
 
 
 
 8  
     
 

 

 

Piątek 14.11.2019

 
      
   
 1  
   
 
   
 2        
   
 3  
         
   
       
 5  
 
     
 
 6  
   
     
 7  
 
        
 8