SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

Powiadom szkołę - powiadom@sp8bialystok.pl

Zastępstwa w Szkole Podstawowej

tydzień od 01.03.21 do 05.03.21

 

 

Poniedziałek 01.03.2021

 

   J. Kaźmierska
 U. Markowska
 B. Prus
     
 1    2c - M. Sochoń
 8a - J. Rybnik
     
 2    2c - M. Sochoń  8a - J. Rybnik      
 3  8b - A. Demianiuk
 2c - M. Sochoń
7a - zwolniona
     
 4  6d -zwolniona
 2c - M. Sochoń  6c - zwolniona
     
 5  7a -zwolniona
   4a - zwolniona      
 6  6d -zwolniona
   
     
 7  4a -zwolniona

     
 
 8  
       
 9            
10            

 

Wtorek 02.03.2021

   B. Prus
 U. Markowska  J. Kaźmierska
 
   
 1  
 
 
 
 
 2  8a- J. Rybnik
         
 3  6c- K. Rutkowska
 8b -A. Demianiuk
   
 
 4  6c- K. Rutkowska
       
 
 5  4a - zwolniona
       
 6  7a - M. Łapińska
     
   
 7  7a- M. Łapińska   2c - M. Sochoń    
   
 8  
  2c - M. Sochoń    
   
 9     2c - M. Sochoń        
10            

 

 

Środa 03.03.2021

   B. Prus
 U. Markowska
 J. Kaźmierska    
 
 1  
  2c - M. Sochoń
       
 2     2c - M. Sochoń
 
     
 3  
  2c - M. Sochoń
 4a - zwolniona
     
 4  4a - M. Toczydłowska   2c - M. Sochoń  8b- A. Demianiuk


 
 5  6c- K. Rutkowska
  2c - M. Sochoń  7a - zwolniona
     
 6  8a- J. Rybnik  
 6d - zwolniona
     
 7  
   
   
 
 8            
 9
 
     
   
 10            

 

 

Czwartek 04.03.2021

   B. Prus
 U. Markowska
 J. Kaźmierska
  E. Klubowicz  
 
 1
 
 
     
 2  
 
 
 
   
 3  
 
 6d - A. Demianiuk
     
 4 7a - M. Łapińska    4a - zwolniona
 8a - zwolniona    
 5  4a - M. Toczydłowska  
 7a - zwolniona

 8b - zwolniona

   
 6  4a - M. Toczydłowska

 
     
 7    
   
 
 
 8    2c - M. Sochoń

     
 9
  2c - M. Sochoń
     
10     2c - M. Sochoń
     

 

Piątek 05.03.2021

 

   B.Prus  U. Markowska  J. Kaźmierska
     
 1  
 
       
 2
 
 8b - A. Demianiuk
     
 3  
 
 7a - A. Demianiuk
      
 4  6c - K. Rutkowska
   
     
 5  8a - J. Rybnik
   4a - zwolniona
     
 6  7a - M. Łapińska
 2c - M. Sochoń
 8b- zwolniona
     
 7     2c - M. Sochoń  6d - zwolniona
   
 
 8
 2c - M. Sochoń  
   
 
 9    
       
10